Chinese

韓庚 Hán Gēng - 狂草 Kuáng Cǎo

posted on 15 Aug 2012 22:34 by chrisk69 in Chinese directory Entertainment, Asian, Knowledge


Title: 狂草 Kuáng Cǎo
Artist: 韓庚 Hán Gēng

引爆黑夜的燃燒彈
yǐn bào hēi yè de rán shāo dàn
高溫將空氣吸幹
gāo wēn jiāng kōng qì xī gàn
寒流也無法掩蓋火海

hán liú yě wú fǎ yǎn gài huǒ hǎi

欺騙制造傷害
qī piàn zhì zào shāng hài
把世界變得那麽壞
bǎ shì jiè biàn dé nà me huài
熱血沸騰了不按耐
rè xuè fèi téng le bú àn nài
我站出來
wǒ zhàn chū lái

我揮舞那狂草(狂草)
wǒ huī wǔ nà kuáng cǎo (kuáng cǎo )
一霎那黑與白都分開
yī shà nà hēi yǔ bái dōu fèn kāi
淩厲潇灑狂草(狂草)
líng lì xiāo sǎ kuáng cǎo (kuáng cǎo )
狂嘯不許冷漠貪婪苟延殘喘
kuáng xiào bú xǔ lěng mò tān lán gǒu yán cán chuǎn

我疾書那狂草(狂草)
wǒ jí shū nà kuáng cǎo (kuáng cǎo )
像龍卷風在澎湃
xiàng lóng juàn fēng zài péng pài
你敢不敢狂草(狂草)
nǐ gǎn bú gǎn kuáng cǎo (kuáng cǎo )
狂嘯去發泄心中一切不滿
kuáng xiào qù fā xiè xīn zhōng yī qiē bú mǎn

你敢不敢狂草(狂草)
nǐ gǎn bú gǎn kuáng cǎo (kuáng cǎo )
狂嘯去發泄心中一切不滿
kuáng xiào qù fā xiè xīn zhōng yī qiē bú mǎn
讓你心中一切不滿
ràng nǐ xīn zhōng yī qiē bú mǎn
勇敢發泄才痛快
yǒng gǎn fā xiè cái tòng kuài

看看看看冰層破開春天即將到來
kàn kàn kàn kàn bīng céng pò kāi chūn tiān jí jiāng dào lái
我的盛世超越你的期待
wǒ de shèng shì chāo yuè nǐ de qī dài
揮舞狂草不屈姿態狂嘯
huī wǔ kuáng cǎo bú qū zī tài kuáng xiào
讓我狂草寫一頁新的時代
ràng wǒ kuáng cǎo xiě yī yè xīn de shí dài

Mandarin Lyric & Pin Yin from
http://www.freechinesesongs.net/lyric/_Lyric_Cursive_Han_Geng_618.html
and English translation from
http://www.tumblr.com/tagged/hangeng?before=1339714090
Credit: windchime@geng-bao.net
With edits

-----------------------------------------------------------------------

Ignite the flaming grenade of the blackened night
The heat suck the air dry
Even the cold wave cannot cloak the ocean of flame
 
Deceit, creating pain
Turning the world evil
Blood burning with righteous indignation, cannot be restrained
I take a stand
 
I brandish the wild cursive (wild cursive)
In a flash the black and white divide
Fierce, unrestrained, wild cursive (wild cursive)
Scream. Forbid the apathy, greed, and meager lingering to survive
 
I madly scribe the wild cursive (wild cursive)
Like a surging tornado
Do you dare to wild cursive (wild cursive)
Scream; release all your frustration,
Only a bold unleash can bring delight!!!
 
Look, look, look, the glacier is splitting, spring is coming
My age of prosperity will exceed your expectancy
Brandishing the wild cursive, unyieldingly scream
Let me (scribe) the wild cursive, to write a brand new era

-----------------------------------------------------------------------

จุดระเบิดให้โชติช่วงท่ามกลางความมืดมิดของรัตติกาล
ให้ความเร่าร้อนมันเผาอากาศให้แห้ง
แม้แต่คลื่นความเย็นก็มิอาจปิดบังมหาสมุทรแห่งเพลิง

ความหลอกลวง ก่อกำเนิดความเจ็บปวด
พลักโลกหล้าเข้าสู่ความเลวร้าย
โลหิตเดือดพล่านไปด้วยความยุติธรรม
ความเดือดดาลมิอาจข่มไว้ได้
ข้าต้องยืนหยัดขึ้น
 
ข้ากวัดแกว่งอักขระคลั่ง (อักขระคลั่ง)
พริบตานั้น ขาวดำ แยกจาก
ดุเดือด ไร้การควบคุม อักขระคลั่ง (อักขระคลั่ง)
กรีดร้อง ห้ามเพิกเฉยต่อความโลภและผู้ขาดแคลนที่กำลังดิ้นรนให้มีชีวิตอยู่

ฉันขีดเขียนอักขระคลั่งอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง
ดั่งโทนาโดที่กำลังพลุกพล่าน
เธอกล้าใช้อักขระคลั่งรึ (อักขระคลั่ง)
กรีดร้อง ปลดปล่อยความคับข้องใจทั้งหมด
มีแต่การปลดปล่อยที่หาญกล้าจะนำพามาซึ่งความสุขใจ!!!
 
ดูสิ ดู ดู ธารน้ำแข็งกำลังแตกแยกแล้ว ฤดูใบไม้ผลิกำลังมา
ยุคสมัยแห่งความมั่งคั่งของข้าจะยืนยาวกว่าที่เธอคาดไว้
กวัดแกว่งอักขระคลั่ง กรีดร้องอย่างไม่สมยอม
ขอให้ข้า (ได้ขีด) อักขระคลั่ง เพื่อที่จะเขียนยุคสมัยใหม่ขึ้นมา

-----------------------------------------------------------------------

齐秦 Qí Qín - 大约在冬季 Dàyuē Zài Dōngjì

posted on 10 Aug 2012 23:30 by chrisk69 in Chinese directory Entertainment, Asian, Knowledge


Title: 大约在冬季 Dàyuē Zài Dōngjì
Artist: 齐秦 Qí Qín

轻      轻   的 我  将   离开你
Qīng qīng de wǒ jiāng líkāi nǐ
请      将     眼 角  的 泪 拭去
Qǐng jiāng yǎnjiǎo de lèi shì qù
漫    漫     长   夜里 未来 日子里
Mànmàn chángyè lǐ wèilái rìzi lǐ
亲  爱的 你 别  为  我  哭泣
Qīn'ài de nǐ bié wèi wǒ kūqì

前    方   的  路 虽 然  太 凄迷
Qiánfāng de lù suīrán tài qīmí
请     在   笑  容   里为   我  祝福
Qǐng zài xiàoróng li wèi wǒ zhùfú
虽 然   迎   着   风    虽然   下 着 雨
Suīrán yíngzhe fēng suīrán xiàzhe yǔ
我